Przejdź do treści

Dokumenty dla osób realizujących świadczenia w wentylacji mechanicznej

Dokumenty dla osób realizujących świadczenia w wentylacji mechanicznej

Pielęgniarka:

  • Karta wywiadu -> pdf
  • Karta wizyt pielęgniarskich + kontrolka wizyt pielęgniarki -> doc | pdf

Lekarz:

  • Historia choroby wentylacja mechaniczna -> doc | pdf
  • Karta wentylacji okresowej -> docpdf 
  • Karta wizyt lekarskich + kontrolka wizyt lekarza -> doc | pdf
  • Oświadczenie opiekuna o przeszkoleniu -> doc | pdf
  • Skierowanie na badania -> doc | pdf
  • Zgoda pacjenta na opiekę -> doc pdf

Rehabilitant:

  • Karty wizyt rehabilitanta + kontrolka wizyt - wentylacja -> doc | pdf