Przejdź do treści

Zatrudniany personel

Zadania dotyczące kompleksowej opieki nad pacjentem realizowane są dzięki zatrudnieniu wysokokwalifikowanego personelu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

Bardzo prosimy o zamieszczanie na Państwa zgłoszeniach poniższej klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o. jak również innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Air Liquide, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Opiekę nad pacjentem leczonym przy pomocy respiratora realizują:

 • Lekarze - ze specjalizacją w dziedzinie: 
 • anestezjologii,
 • pulmonologii,
 • neurologii,
 • pediatrii,
 • lub w trakcie specjalizacji z wymienionych dziedzin.

Pielęgniarki - z conajmniej rocznym doświadczeniem zawodowym; specjalizacja w dziedzinie: 

 • anestezjologii i intensywnej opieki,
 • opieki paliatywnej,
 • opieki długoterminowej,
 • pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 • lub posiadające kurs kwalifikacyjny w w/w dziedzinach,
 • lub posiadające kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej,
 • lub pielęgniarstwa pacjenta wentylowanego mechanicznie,
 • lub pielęgniarstwa dziecka wentylowanego mechanicznie,
 • lub w trakcie specjalizacji i kursów.

Fizjoterapeuci - posiadający tytuł magistra, licencjata lub technika fizjoterapii.

Szczegółowe informacje dot. kwalifikacji zatrudnianych osób: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)