Przejdź do treści

Podwykonawcy

Wykaz podpisanych umów na wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb realizacji świadczeń w zakresie DOMOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ w ramach działalności Ośrodka Terapii Oddechowej VENTAMED Sp. z o.o.

Województwo Dolnośląskie

Województwo Lubuskie

Województwo Opolskie

Województwo Zachodniopomorskie