Przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Pytania VENATMED – dla pacjenta

Jak zaplanować podróż ze sprzętem medycznym?

Planowanie jest kluczowym elementem

Planuj podróż z dużym wyprzedzeniem - co najmniej 6 - 8 tygodni – jest to najważniejszą rzeczą, którą należ zrobić, aby  bezpiecznie podróżować.

Poinformuj wszystkie strony zainteresowane o swoich planach podróży kontaktując się z personelem medycznym, dostawcą usługi tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej, biurem podróży, liniami lotniczymi, oraz właścicielem sprzętu.
 
Porozmawiaj z lekarzem prowadzącym

Skonsultuj się z lekarzem w sprawie swoich planów podróży. Jeśli zamierzasz podróżować samolotem, może wystąpić konieczność zmian w dawkowaniu leków, ponieważ zmniejszone ciśnienie powietrza w samolocie wpływa na poziom tlenu we krwi.
Poproś lekarza prowadzącego o sporządzenie krótkiego opisu historii choroby zawierające podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu leczenia. W przypadku utraty bagażu lub w sytuacji konieczności udzielenia pomocy medycznej dokument ten pozwoli na szybką i właściwą diagnozę.

Porozmawiaj ze swoim touroperatorem

Istnieje wiele sposobów podróżowania - autem, autobusem, pociągiem, statkiem lub samolotem. Każdy rodzaj transportu może wymagać innego podejścia w związku ze stosowaną terapią tlenem. Na przykład, dowiedz się czy będzie konieczne uzyskanie specjalnej zgody linii lotniczych.
Każdy organizator Twojego wypoczynku posiada wewnętrzne regulacje dotyczące rodzaju wyposażenia instalacji tlenowej, które mogą  być przewożone i stosowane podczas podróży.
Najważniejsze jest abyś pamiętał, że dokonanie wszystkich formalności może zająć sporo czasu, co  w konsekwencji może opóźnić Twoją podróży.

Podróżowanie z tlenem

Przygotuj sobie listę pytań, która pozwoli ci przygotować się do podróży

Proces przygotowań powinno rozpocząć się przynajmniej osiem tygodni przed wyjazdem co pozwoli na przeanalizowanie wszystkich dostępnych rozwiązań i wybranie tych najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych.

Przykładowa  lista pytań kontrolnych:

 • Czy posiadam krótki opis historii choroby zawierający podstawowe dane o przyjmowanych lekach oraz przebiegu i zaleceniach przy stosowaniu tlenoterapii?
 • Czy poinformowałem lekarza prowadzącego o swoich planach podróży i konieczności zastosowania mobilnego lub  przenośnego koncentratora tlenu?
 • Czy posiadam oświadczenie od lekarza prowadzącego stwierdzające, że jestem zdolny do podróży?
 • Czy poinformowałem  organizatora  podróży o swoich potrzebach związanych z korzystaniem z koncentratora tlenu w czasie podróży i wypoczynku?
 • Czy poinformowałem linie lotnicze, że będę podróżował z koncentratorem tlenu?
 • Czy powiadomiłem VENTAMED  o planowanej podróży?
 • Czy posiadam wystarczającą ilość jednorazówek i innych akcesoriów stosowanych aby wystarczyły na czas podróży?

Co powinienem zrobić w przypadku awarii urządzenia?

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy techniczne ze sprzętem medycznym skontaktuj się z serwisem.

VENATMED  – zgłaszanie awarii do godziny 15.30 od poniedziałku do piątku
TEL. 68 411 10 80
Air Liquide Sante – serwis koncentratorów PERFECTO , DeVilbis, NewLife
TEL. 722 040 860
AeroMedica– serwis koncentratorów  AEROPLUS 5, OXY 6000 
TEL. 22 828 40 67
BJESKA – serwis respiratorów TRILOGY 100, NEFTIS, BiPAP A 40

W zależności do sytuacji problem można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej dzięki udzielanym radom ze strony pracowników serwisu. W przypadku bardziej skomplikowanej usterki pracownicy serwisu dostarczają zapasowy sprzęt medyczny. Jeżeli w tym czasie istnieje zagrożenie życia dla Pacjenta, należy skontaktować się z jednostką ratownictwa medycznego.

Jakie warunki muszę spełniać aby kwalifikować się do opieki finansowanej przez NFZ w zakresie tlenoterapii domowej?
Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej pobranej w spoczynku, w pozycji siedzącej wykonanej w okresie wyrównania choroby (pacjent oddycha powietrzem atmosferycznym).
Wskazania:

 • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) mniejsze lub równe 55 mmHg.
 • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej PaO256-60 mmHg, jeśli obecny jest przynajmniej jeden z trzech poniżej wymienionych objawów:
 1. radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego,
 2. elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory,
 3. hematokryt większe lub równe 55%.

 

Kwalifikacji do leczenia dokonuje lekarz specjalista z oddziału chorób płuc, z którym świadczeniodawca podpisał sformalizowane zasady koordynacji i współpracy.  Lekarz kwalifikujący do leczenia musi dysponować aktualnymi wynikami:

 1. badania gazometrycznego krwi,
 2. badania spirometrycznego,
 3. rtg. klatki piersiowej PA i boczne,
 4. EKG
 5. morfologii krwi z hematokrytem

 

Świadczeniodawca dostarcza do domu pacjenta koncentrator tlenu oraz przewody tlenowe nieodpłatnie, zaś pacjent opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat; oraz zapewniena realizacji/dostępu do badań:

 1. laboratoryjnych,
 2. mikrobiologicznych,
 3. radiologicznych.

 

Zapewnia dostęp do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem zespołu domowego leczenia tlenem udzielającym świadczeń.

Przeciwwskazania:

 • palenie tytoniu ,
 • zmiany zwłóknieniowe płuc,
 • zmiany rozrostowe,  
 • roztrzenie oskrzeli,
 • wady i niewydolność serca,
 • choroba zatorowo-zakrzepowa płuc,
 • nowotwory płuc.

Uwaga:  W momencie rozpoczynania leczenia tlenem w warunkach domowych chory nie może palić papierosów.

Jakie warunki muszę spełniać aby kwalifikować się do opieki finansowanej przez NFZ w zakresie wentylacji mechanicznej domowej?

Aby móc skorzystać z programu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych finansowanego przez NFZ, pacjent musi spełniać następujące warunki:

 1. mieć zakończone i udokumentowane leczenie przyczynowe,
 2. być w pełni zdiagnozowanym (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja),
 3. posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne,
 4. mieć zapewnioną 24 godzinną opiekę oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe. 

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

 • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
 • tlenoterapii,
 • dodatkowej terapii ruchowej. 

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

 • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradni lekarza rodzinnego
 • wsparcia pielęgniarki środowiskowej
 • leczenia stomatologiczne,
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Czy zabieracie Państwo urządzenia medyczne w momencie rezygnacji z terapii?

Sprzęt medyczny taki jak respirator, pulsoksymetr i ssak medyczny dostarczamy do domu pacjenta wraz z dniem rozpoczęcia opieki zgodnie z wymaganiami NFZ. W momencie rezygnacji z opieki pacjent lub rodzina jest zobowiązana powiadomić Ośrodek Terapii Oddechowej VENTAMED oraz personel medyczny a podjętej decyzji tym samym musi oddać wszystkie udostępnione do korzystania urządzenia medyczne.

Co mam zrobić w przypadku dłuższych przerw w dostawie prądu?

Informujemy każdorazowo, że każdy dostarczony respirator posiada dodatkową baterię zewnętrzną pozwalającą na zasilanie urządzenia przez 4 do 8 godzin w przypadku przerw w dostawie energii.
Pacjent lub rodzina powinni również poinformować dostawcę energii oraz odpowiednią jednostkę Państwowej Straży Pożarnej lub wydział w lokalnej jednostce samorządowej, że pod danym adresem znajduje się pacjent z respiratorem oraz innym specjalistycznym sprzętem medycznym wymagającym zasilania energią elektryczną.
W uzasadnionych przypadkach zapewniamy naszym pacjentom przetwornicę prądową.

Jak długo można stosować tlenoterapię?

Tlenoterapia jest procedurą medyczną, w której wszelkie parametry i czas trwania należy uzgadniać z lekarzem prowadzącym.

Czy są sytuacje, które ograniczają stosowanie koncentratora tlenu?

Podczas korzystania z koncentratora tlenu należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo jego pracy. W tym czasie nie powinien znajdować się w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, pralnia, kuchnia), w pobliżu otwartego ognia (piec gazowy, kominek, piec kaflowy) lub źródeł ciepła (kaloryfer).
Korzystając z tlenoterapii możesz wykonywać większość czynności domowych zwracając jednak szczególną uwagę aby zapewnić urządzeniu bezpieczne warunki pracy.
Możesz poruszać się z urządzeniem po domu i w jego otoczeniu jednakże zważywszy na ciężar i wymiary oraz brak baterii zewnętrznej dalsze podróże są niemożliwe.
Pamiętaj, że maksymalna długość węża tlenowego nie może przekraczać 15 m.

Czy razem ze sprzętem medycznym otrzymam instrukcję obsługi oraz czy zostanę przeszkolony z zasad obsługi urządzeń medycznych?

Tak. Do każdego z urządzeń jest zawsze dołączana instrukcji obsługi. Ponadto nasz personel medyczny podczas pierwszej wizyty u pacjenta w domu przeprowadzi kompleksowe szkolenie z zasad korzystania oraz bieżącej obsługi dostarczonych urządzeń medycznych.

Jak długo można korzystać z domowej wentylacji?

Decyzję o skierowaniu pacjenta do domowej wentylacji podejmuje lekarz w oparciu o posiadane wyniki badań. Nie ma ograniczeń czasowych w korzystaniu z mechanicznej wentylacji w warunkach domowych, dopóki istnieją wskazania medyczne do jej stosowania.

Aby skorzystać ze mechanicznej wentylacji w warunkach domowych należy skontaktować się z ośrodkiem realizującym to świadczenie w ramach umowy z NFZ. Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed Sp. z o.o. działa w 4 województwach.

Zgłoszenia Pacjentów przyjmowane są osobiście, pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
OTO Ventamed Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 3c, 65-204 Zielona Góra
tel. (68) 411 10 84/85/92 – woj. dolnośląskie
tel. (68) 411 10 88 – woj. lubuskie, zachodniopomorskie, opolskie
kontakt.ventamed@ventamed.pl

Czy jednocześnie można korzystać z wentylacji mechanicznej oraz tlenoterapii?

Domowe leczenie tlenem i domowe leczenie respiratorem są osobnymi świadczeniami i nie można korzystać z nich jednocześnie.
Natomiast jeżeli są takie wskazania lekarskie, pacjenci objęci opieką przez Venatmed są dodatkowo wyposażani w koncentrator tlenu.

Kto opiekuje się pacjentem w domu?

Pacjenci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym wymagają zazwyczaj stałej pomocy ze strony członka rodziny lub opiekuna. Zapewnienie takiej opieki jest jednym z warunków objęcie pacjenta mechaniczną wentylacją w domu. Dodatkowo pacjent znajduje się również pod opieką profesjonalnego zespołu medycznego. W jego skład wchodzą lekarz, pielęgniarka i rehabilitant.

Jaka jest częstotliwość wizyt personelu medycznego u pacjenta w domu.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2010 roku pacjentowi korzystającemu ze świadczenia udzielanego przez ośrodek realizujący świadczenie wentylacji mechanicznej w ramach NFZ zapewniane są regularne wizyty członków zespołu medycznego z częstotliwością uzależnioną od jednostki chorobowej kwalifikującej do korzystania ze świadczenia.

Jak mogę sprawdzić, czy mam ustawienia parametrów koncentratora zapewniają mi odpowiednio dużo tlenu?

Koncentratory mają system monitorowania stężenia O2 i  jest ono  wskazywane kontrolką zieloną – norma, żółtą-  poniżej normy do 85% , czerwoną poniżej

Czy w momencie pojawienia się duszności mogę zwiększyć przepływ tlenu?

Zbyt duża podaż tlenu może powodować zwiększenie CO2 doprowadzając śpiączki włącznie.

Czy mogę uzależnić się od tlenu?

Nie, tlen nie jest substancją uzależniającą

Czy mogę wziąć prysznic lub kąpiel podczas korzystanie z tlenoterapii?

Tak. Wąż tlenowy może zmoknąć, ale upewnij się, że koncentrator tlenu jest z dala od wilgotnego środowiska. Powinien znajdować się po za łazienką

 

Pytanie dla profesjonalistów – tlenoterapia

Czy można u Państwa zakupić używany sprzęt medyczny?

Nie prowadzimy sprzedaży sprzętu używanego

Jaki sprzęt oraz jednorazówki zapewniamy pacjentom w zakresie tlenoterapii?

Do otrzymanego od nas koncentratora dostarczamy przewody i wąsy tlenowy 3 sztuki na kwartał i filtry.

Czy w ramach świadczenie usługi leczenia tlenem zapewniacie Państwa profesjonalny serwis techniczny sprzętu medycznego dedykowanego pacjentom?

Tak. Aby zapewnić najwyższy standard usługi w tym zakresie współpracujemy z autoryzowanymi serwisami specjalizującymi się w naprawie i konserwacji sprzętu medycznego, który dostarczamy naszym pacjentom.

Czy procedura leczenia tlenem jest bezpłatna?

Tak. Tlenoterapia w warunkach domowych, przy spełnianiu określonych wymagań, jest całkowicie refundowana przez NFZ.

Jakie dokumenty należy przygotować aby zgłosić pacjenta do programu leczenia tlenem w warunkach domowych?

Wszystkie wymagane dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.ventamed.pl/ w zakładce „Pliki do pobrania”

Jak często należy odsyłać uzupełnione karty wizyt oraz karty wentylacji okresowej?

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy wysyłać na bieżąco po każdym zakończonym miesiącu  do 5 dnia następnego miesiąca. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, czy znajdują się na nich dane pacjenta i wszystkie niezbędne podpisy, daty lub godziny wentylacji. Ewentualne zmiany, poprawki , należy parafować .