Przejdź do treści

Zasady kwalifikacji Pacjentów

Zasady kwalifikacji Pacjentów

Pacjenci wentylowani mechanicznie

Kwalifikacja do leczenia respiratorem musi się odbywać w szpitalu gdzie zostaje postawione rozpoznanie przewlekłej niewydolności oddechowej (PNO) wymagającej zastosowania respiratora.
Kwalifikacji dokonuje lekarz specjalista anestezjolog, lub w przypadku wentylacji nieinwazyjnej specjalista chorób płuc.

Warunki przyjęcia pacjenta do programu leczenia respiratorem:

 • Zakończone i udokumentowane leczenie przyczynowe.
 • Pacjenci w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła lub okresowa wentylacja).
 • Opieką mogą zostać objęci pacjenci, którzy posiadają rodzinę/opiekunów oraz odpowiednie warunki domowe tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.
 • Chorzy powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę powinien wyrazić opiekun prawny. Rodzina powinna być przeszkolona w zakresie pielęgnacji chorego, obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy.
 • Pacjenci zakwalifikowani do domowej wentylacji mechanicznej nie mogą być objęci opieką paliatywną-hospicyjną lub pielęgniarską opieką długoterminową.
 • Pacjenci zakwalifikowani do domowej wentylacji mechanicznej nie mogą korzystać ze świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego).

Podstawą objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub rodziny;
 • zgodę pacjenta na objęcie opieką;

Kwalifikacje do objęcia opieką w warunkach domowych: 

 • w przypadku pacjentów z przewleką niewydolnością oddechową wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie pacjenta;
 • w przypadku pacjentów z przewleką niewydolnością oddechową wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie pacjenta.

Pacjenci leczeni tlenem w warunkach domowych

Kwalifikacji dokonuje lekarz specjalista chorób płuc zatrudniony przez Ośrodek Terapii Oddechowej Ventamed na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po sprawdzeniu kryteriów kwalifikacyjnych głównie badań laboratoryjnych.

Lekarz kwalifikujący musi dysponować aktualnymi wynikami:

 • badania gazometrycznego krwi,
 • badania spirometrycznego,
 • RTG klatki piersiowej PA i boczne,
 • EKG,
 • morfologii krwi z hematokrytem.