Przejdź do treści

Opis świadczeń

Opis świadczeń

Opieka domowa nad dorosłymi i dziećmi z wentylacją mechaniczną

Opieka domowa nad pacjentami dorosłymi i dziećmi wymagającymi wentylacji mechanicznej.

Zespół długoterminowej opieki domowej realizuje opiekę nad chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne maski, ustniki...), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej. Wymagającymi jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Do obowiązków zespołu medycznego należy zapewnienie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

Pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w zakresie opieki zespołu medycznego uzależniony jest od metody oraz czasu wentylacji:

Dodatkowo pakiet świadczeń obejmuje:

  • zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię w warunkach domowych;
  • zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego i pomocniczego do wentylacji mechanicznej.

Leczenie tlenem w warunkach domowych

Do przewlekłgo leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania.

Pakiet świadczeń dla pacjentów leczonych tlenem w warunkach domowych obejmuje:

  • badanie lekarskie raz w kwartale;
  • wizyta pielęgniarki w domu chorego raz w kwartale;
  • zapewnienie realizacji badań diagnostycznych (gazometria, spirometria, morfologia, RTG, EKG);
  • zapewnienie potrzebnego do tlenoterapii sprzętu.